24 شهریور 1392

صـاد

وقتی همه نگاه‌ام به توستــ 

تـو تنهـا سکـوتــ کن 

 

این من ِ لعنتـی 

در سکـوتــ 

دوست‌ترتــ می‌دارَد

عادتـــ

تو سایه‌ی ِ کامل ِ آن‌همه تصویر ِ نیمه‌تمام بودی
که سر ِ تمام ِ کوچه‌ها کشیدم ُ نیامَد 
 

باور کـرده‌ام وُ حالا
سال‌هاست؛
بازیچه‌ی ِ دست ِ آمد وُ  رفت‌های ِ مُدام ِ آفتاب‌ام ...

21 خرداد 1392

فالش

ظهـر تب‌کرده‌ی تابستان بـود 


نگاه من اما
پشت شیشه‌ی عرق کرده‌ی اتاقکی زیرشیروانی
زیـر نـور ماتــ چـراغ‌برق آن‌سـوی خیـابان
در ردیفــ کاج‌های به برف‌نشسته
سکوتــ شب را دست‌چیـن می‌کرد

 

خاطـره‌ای گنگـ جیـغ می‌کشـد
 
ظهر تب‌کرده‌ی تابستان بـود

14 اردیبهشت 1392

جراحتــــ

دَرد می‌کـِشـَم تــو را
کـه دورتـَـرین اتـفـاق ِ حـافِـظه‌ی ِ کـُـنـد ِ مـَن‌ی ...

22 فروردین 1392

پــرده 3

تـو
تنها تـو
شهامتــ بی‌حاصل مـرا
شجاعتــ پــر بار
پنداشتی! 
 
" نصـرت رحمـانی "